VITI PER MATERIE PLASTICHE TC+

MISURA A H Q DRIVE M R V   D P Y Torsion min
min max min max min max max min max Kg/cm
2,2 3,7 4 1,45 1,75 0,86 1,32 1 2,4 0,4 1,1 2,2 2,34 0,98 1,23 5
2,5 3,9 4,2 1,45 1,75 1,1 1,4 1 2,6 0,4 1,3 2,5 2,64 1,12 1,38 8
3 5,3 5,6 2,05 2,35 1,35 1,8 1 3 0,4 1,5 3 3,18 1,34 1,63 13
3,5 6,54 6,9 2,35 2,65 1,4 2,03 2 3,5 0,4 1,8 3,5 3,68 1,57 1,89 22
4 7,14 7,5 2,45 2,75 1,63 2,26 2 4 0,4 2 4 4,18 1,79 2,14 27
4,5 7,14 7,5 2,45 2,75 1,63 2,26 2 4,5 0,4 2,3 4,5 4,68 2,04 2,31 33
5 7,84 8,2 2,7 3,1 1,8 2,46 2 5 5 2,5 5 5,18 2,24 2,66 45
5,5 7,84 8,2 2,7 3,1 1,8 2,46 2 5,5 5,5 2,8 5,5 5,68 2,44 2,81 54
6 10,37 10,8 3,6 4 2,49 3,16 3 6 6 3 6 6,18 2,69 3,16 64

 

Altri diametri disponibili a richiesta

MATERIALI: C15/ A2/ A4

FINITURE:  ZINCATA BIANCA/ ZINCATA NERA/ NICHELATA / BRUNITA/ altri trattamenti a richiesta